Oplæg og konsulentvirksomhed

Jeg har stor erfaring i oplæg for lærere og pædagoger, men har også arbejdet med andre målgrupper som museumsundervisere, naturvejledere m.fl.

Mine interesser er:

  • Samarbejde mellem eksterne læremiljøer (fx museer) og institutioner såsom skoler og daginstitutioner
  • Undervisning i naturfag for de yngste 7-12 år
  • Kurser i udeskole og naturskoler (didaktik)
  • Børn og dyr – Hvad er der på spil?
  • Som konsulent vil jeg gerne være en konstruktiv, kritisk ven for jeres pædagogiske processer

“En person, som gennem mange år har arbejdet vedholdende, udforskende, formidlende, vildt debatterende, undervisende og rundhåndet delende med udeskole. Det er en sand pioner, der får prisen. Kandidaten har arbejdet med udeskole og undervisning på naturskoler, men også brugt flere år af sit liv på at fremme og kvalificere samarbejdet mellem skoler og museer.”

– Citat fra tildelingen af udeskoleprisen september 2020 fra Udeskolenet

Hvad kan jeg hjælpe med?

Få hjælp til oplæg, undervisning eller book mig som konsulent til bl.a. følgende emner

N

Udeskole

N

Eksterne læremiljøer

N

Didaktik

N

Natur/Teknologi

N

Børn og dyr - Hvad er der på spil?

N

Naturvejledning

Tidligere har jeg holdt oplæg om disse emner

N

Undervisning i Bæredygtighed og samarbejdet med læreren i de eksterne miljøer

N

Før et museumsbesøg – hvad kan man gøre ?

N

Krop og sundhed for de yngste elever

N

Hvad karakteriserer børns måde at lære på i alderen 6-10 år?

N

Lærerne og de eksterne aktører

N

Dannelse og uddannelse i natur/teknologi

Jeg glæder mig til at hjælpe jer!