Debat i pressen

Jeg har en blog: ”Trine Elisabeth Hyllested” på folkeskolen.dk, hvor jeg jævnligt kommer med undervisningsideer og kommentarer.

Se mere på https://www.folkeskolen.dk/

Debatindlæg i information lørdag 11.2.23

Find debatindlægget her

Debat om naturfagsundervisning og naturfagslærere efter år 2000:

-Altinget.dk efterår 2018 om naturfaglig læreruddannelse og fondenes rolle

https://www.altinget.dk/uddannelse/person/trine-elisabeth-hyllested

-Magasinet Skolen.dk Naturfagslærer i Danmark-fagnørd eller generalist? september 2008

http://skole-magasin.dk.avogadro.sui-inter.net/uploads/pdf/SEP08_SKM_zoneWEB.pdf

Folkeskolen nr.17 2002: Naturfag er den halve verden

https://www.folkeskolen.dk/14352/naturfag-er-den-halve-verden

Debat om museumsundervisning

– Professionel kontakt mellem skoler og museer : et tilbagebllik på MUSKO-Museumsundervisning Syd- Danske Museer 25-2012 s.22-23

https://trinehyllested.dk/wp-content/uploads/2023/04/Professionel-kontakt-mellem-skoler-og-museer.pdf

-Kronik Politiken 15.august 2011: Skal Skolen på Museum?

https://politiken.dk/debat/kroniken/art5430983/Skal-skolen-p%C3%A5-museum

Debat om nedlæggelse af seminarier og omlægning til professionshøjskoler i 2007-2008

Artikel på folkeskolen.dk: Læreruddannelsens Langsomme Kvælningsdød 23.11.2007

https://www.folkeskolen.dk/49917/laereruddannelsens-langsomme-kvaelningsdoed

Artikel i Magisterbladet nr.1-2008: Læreruddannelsens Langsomme Kvælningsdød (forkortet)

https://bibliotek.dk/da/moreinfo/netarchive/870971-tsart%253A89932939

Artikel i Holbæk Amts Venstreblad: Seminariets mulige kvælningsdød 25.10.2008

Weekendavisen nr.5 og nr.14 2008- Medvirken til debat om læreruddannelsen

Berlingske 28.4.2008: Opinion: Hvad vil regeringen? Indlæg om læreruddannelsen

Åbent brev til de uddannelsespolitiske ordførere i de partier, der er repræsenteret i Folketinget 13.11.2008 om nedlæggelse af seminarier og placering af uddannelser

https://trinehyllested.dk/wp-content/uploads/2022/04/Abent-brev-til-de-uddannelsespolitiske-ordforere-i-de-partier.pdf