undervisning

Skal Skolen På Museum?

Kronikforslag der blev udgivet i Politiken 15.8.2011 SKAL SKOLEN PÅ MUSEUM ? Partnerskab mellem skoler og museer. Høje kampråb, tumult og knald fra hundepropper. Fjenden kryber i skjul bag skanserne. De danske soldater kæmper mod den Slesvig-Holstenske hær. Vi er på Fredericia Vold efteråret 2010 og vi er midt i

Foredrag undervisning

jeg tilbyder foredrag om undervisning af både voksne og børn…

Udeskolens læringspotentiale og historiske baggrund

Ideen om at tage skolen ud af skolen er ikke ny. Udeskolens pædagogiske ideer bygger på gamle tanker og traditioner. Denne artikel søger at diskutere mulige læringspotentialer i udeskolen relateret til lærerens rolle i nutidens udeskole.

Underholdning eller undervisning ?

Underholdning eller undervisning? – Naturfaglige ekskursioner til eksterne læringsmiljøer i hele skoleforløbet er en håndsrækning til lærere med henblik på at kvalificere brugen af disse miljøer. Science centre, planetarier, skoletjenester på museer, zoologiske haver, naturskoler, virksomhedsformidling og andre såkaldt “uformelle læringsmiljøer er et fænomen, der har udviklet sig siden 1960érne.

© 2021 Trine Hyllested . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.