Når læreren tager skolen ud af skolen

Trine Hyllesteds ph.d. afhandling “Når læreren tager skolen ud af skolen” fra DPU blev godkendt den 12. juni 2007. Du kan finde Trine Hyllesteds afhandling her som pdf-fil (2,8 MB). Nedenfor finder du Trine Hyllesteds eget resume af afhandlingen.

Denne afhandling undersøger brugen af ud-af-skolen aktiviteter i naturfagsundervisningen i folkeskolen i Danmark. Det er anbefalet i lovgivningen og undervisningsvejledningerne, at man anvender det omgivende samfund i undervisningen (Andersen et al., 2004). Der er en lang tradition i Danmark for at inddrage det omgivende samfund i naturfagsundervisningen (Jørgensen, 1924) og siden 60érne har de professionelle formidlingsrammer for skoler været i hastig stigning. Videnskabsministeriet opfordrer til, at man bruger det at tage ud af skolen som en ud af flere muligheder for at forøge interessen for naturvidenskab (Videnskabsministeriet, 2005).

© 2021 Trine Hyllested . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.