KONSULENT, OPLÆGSHOLDER, FORFATTER OG UNDERVISER

TRINE HYLLESTED, PH.D.

Trine Elisabeth Hyllested

Kløvervej 11

4000 Roskilde

mobil: 40 24 64 52

Jeg er lektor emerita fra Læreruddannelsen. Jeg uddannet folkeskolelærer 1982 og cand.comm. med biologi 1989, og har derudover taget en ph.d. i naturfagsdidaktik fra DPU i 2007.

Jeg er en erfaren underviser og interesserer mig især pædagogisk for de læreprocesser, der opstår i det samspil mellem skole og samfund, der opstår, når læreren bruger eksterne læremiljøer, som f.eks. udeskole, museer eller de nære omgivelser. Jeg har erfaring med kvalitativ forskning af uddannelse i naturfag og er forfatter til flere tidsskriftartikler og bøger. De nyeste er fx bogen “Natur/teknologididaktik” fra Reitzels Forlag 2020 og et kapitel om “Dannelse og uddannelse i natur/teknologi” i bogen “Dannelse i alle fag” fra Dafolos forlag 2019. Bøgerne ”Skolen i virkeligheden” fra Unge Pædagoger 2013 og bogen ”Undervisning eller underholdning” fra Dafolos forlag 2009, er begge bøger om samarbejdet mellem skolen og eksterne læremiljøer. Jeg har ligeledes en projektlederuddannelse fra Organisationen af Danske Museer, samt relevant erfaring med projektledelse af pædagogisk udvikling med baggrund i mange års undervisningserfaring. Jeg har været projektleder på flere pædagogiske udviklingsprojekter, f.eks. PÆDMUS på Historielab i Jelling, MUSKO-Center for Museumsundervisning i region Syddanmark m.fl. Jeg har tidligere samarbejdet med Danfoss og Landbrugsrådet. Jeg har været lektor på læreruddannelsen i 17 år, forskningsmedarbejder, kommunal konsulent, naturskoleleder og underviser på pædagoguddannelsen. Bl.a. deltaget i pionerarbejdet med at udvikle undervisningsfaget “natur/teknologi” på læreruddannelsen fra starten i 1997.

Citat fra tildelingen af udeskoleprisen september 2020 fra Udeskolenet:

“En person, som gennem mange år har arbejdet vedholdende, udforskende, formidlende, vildt debatterende, undervisende og rundhåndet delende med udeskole. Det er en sand pioner, der får prisen. Kandidaten har arbejdet med udeskole og undervisning på naturskoler, men også brugt flere år af sit liv på at fremme og kvalificere samarbejdet mellem skoler og museer.”

© 2021 Trine Hyllested . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.